Baner pierwszy przedstawiający bibliotekę Baner drugi przedstawiający bibliotekę Baner trzeci przedstawiający bibliotekę Baner czwarty przedstawiający bibliotekę Baner piąty przedstawiający bibliotekę

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZOSNOWIE

Logo biblioteki elektronicznej Polona Logo Biuletynu Informacji Publicznej z odnośnikiem do niego Logo Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej wraz z odnośnikiem do niego

NAJCHĘTNIEJ WYPOŻYCZANE

Najchętniej wypożyczane książki w lipcu i w sierpniu 2017 r.:

Sz. Twardoch „Król”

S. Nordqvist „Mama Mu nabija sobie guza”

K. Mirek „Podarunek”

J. Kinney „Dziennik cwaniaczka. Ryzyk-fizyk”

B. Pawlikowska „Blondynka w Japonii”

P. Buwalda „Bonita Avenue”

G. Musso „Central Park”

B. Rybałtowska „Co to za czasy”

A. Grzegorzewski „Czas tęsknoty”

A. Kołakowska „Kolejny rozdział”

 

 

Zmień rozmiar czcionki: A-- A A++

25 maja 2018

DRODZY CZYTELNICY! Państwa dane osobowe są dla nas priorytetem, dlatego dziękując za zaufanie jakim darzycie naszą Bibliotekę oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych, prosimy o zapoznanie się z niniejszymi informacjami  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie z siedzibą ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów, (nr tel.: 22 785-06-37, 22 785-02-01 wew. 166, adres e-mail: biblioteka@czosnow.pl 2. W Bibliotece powołano Inspektora Ochrony Danych, dane kontaktowe: Magdalena Rzepiela ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów adres e-mail: biblioteka.iodo@czosnow.pl 3. Biblioteka może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu: •	zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów bibliotecznych, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych w zakresie adekwatnym do realizacji zadania ochrony wypożyczanych zbiorów oraz prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki – dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych. •	powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, warsztatach, zajęciach i spotkaniach autorskich, - dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, wyłącznie w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania opisanych w pkt 3, przez okres nie dłuższy niż 5 lat licząc od końca roku, w którym czytelnik ostatni raz korzystał ze zbiorów i usług bibliotecznych, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. 6. W związku z przetwarzaniem przez Bibliotekę, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody na przetwarzanie danych. Zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Już niespełna miesiąc dzieli nas od dnia, w którym zostanie wmurowana kapsuła czasu pod Pomnik Orła w parku w Czosnowie. Pomyśleliśmy, aby w paczce adresowanej do przyszłych pokoleń znalazła się książka. Wybór należy do Was, sami oceńcie, który tytuł chcemy przesłać potomnym. Do końca maja czekamy na propozycje tytułów, w kolejnym tygodniu przeprowadzimy głosowanie wśród czytelników i odwiedzających naszą bibliotekę, osobiście czy też wirtualnie.

Propozycje wysyłamy na biblioteka@czosnow.pl lub na facebooku, pod postem lub osobiście w bibliotece.

Wmurowanie kapsuły czasu


16 maja 2018

Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie w tym roku obchodzi swoje 70-te urodziny. Dlatego też, chcemy, aby był on wyjątkowy i niezapomniany. Z myślą o jubileuszu przygotowaliśmy wiele atrakcji, ale też próbujemy pozyskać środki na imprezy i doposażenie z różnych źródeł. Będziemy się chwalić, jak przyjdzie pora. Nasze starania i rola biblioteki w środowisku zostały dostrzeżone przez władze gminy. Pan Wójt przychylił się do licznych próśb oraz nierzadko ważnych argumentów i wyraził zgodę na remont i odnowienie zajmowanych przez nas pomieszczeń. Bardzo, bardzo dziękujemy za zrozumienie i znalezienie środków na ten cel. Dodatkowy pokój udało się nam pozyskać dzięki przychylności i zrozumieniu stowarzyszeń, komisji i kombatantów działających w gminie Czosnów i korzystających z ów pomieszczenia. W tym miejscu zorganizowaliśmy pokój służbowy. Wyremontowane zostały również toalety na poziomie -1. Tak wydawałoby się prozaiczna rzecz, a jednak bardzo ułatwia pracę i prowadzenie różnych zajęć. Odnowiono dużą salę, korytarz i częściowo klatkę schodową oraz powiększono bibliotekę o pomieszczenie, które było naszym zapleczem i biurem. W tym miejscu powstał bardzo przytulny kącik dla dzieci i młodzieży. Zobaczcie sami. 

Nasze wnętrza


Logo Biblioteki Narodowej wraz z odnośnikiem prowadzącym do jej witryny. Logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wraz z odnośnikiem prowadzącym do witryny.

POLECANE KSIĄŻKI

 

Piotr Zychowicz „Skazy na pancerzach”

Piotr Zychowicz nie ma wątpliwości – Żołnierze Wyklęci walczyli z niebywałą odwagą o słuszną sprawę. Nie oznacza to jednak, że należy ukrywać przed opinią publiczną niewygodne fakty, które ich dotyczą. Historia bowiem nigdy nie jest czarno-biała…

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

21. czerwca – „Wesele wczoraj i dziś” – impreza taneczna realizowana przez Stowarzyszenie MOC w ramach projektu „Muzyka wczoraj i dziś” wspólnie z Biblioteką. OSP w Czosnowie, g.19.00.

 

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZOSNOWIE © 2016