Baner pierwszy przedstawiający bibliotekę Baner drugi przedstawiający bibliotekę Baner trzeci przedstawiający bibliotekę Baner czwarty przedstawiający bibliotekę Baner piąty przedstawiający bibliotekę

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZOSNOWIE

Logo biblioteki elektronicznej Polona Logo Biuletynu Informacji Publicznej z odnośnikiem do niego Logo Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej wraz z odnośnikiem do niego

NAJCHĘTNIEJ WYPOŻYCZANE

Najchętniej wypożyczane książki w lipcu i w sierpniu 2017 r.:

Sz. Twardoch „Król”

S. Nordqvist „Mama Mu nabija sobie guza”

K. Mirek „Podarunek”

J. Kinney „Dziennik cwaniaczka. Ryzyk-fizyk”

B. Pawlikowska „Blondynka w Japonii”

P. Buwalda „Bonita Avenue”

G. Musso „Central Park”

B. Rybałtowska „Co to za czasy”

A. Grzegorzewski „Czas tęsknoty”

A. Kołakowska „Kolejny rozdział”

 

 

Zmień rozmiar czcionki: A-- A A++

01 września 2017

Żyjemy coraz szybciej w czasach, kiedy wciąż wzrasta ilość informacji oraz tempo rozwoju technologicznego i naukowego. Tylko ludzie czytający mogą nadążyć za zmianami i uczestniczyć w harmonijnym współżyciu z otoczeniem. Systematyczne czytanie pozwala kształtować i doskonalić zdolności psychiczne i umiejętności, które niezbędne są także w posługiwaniu się komputerem. Człowiek staje się zdolny do wszechstronnego rozwoju, czynnego udziału w życiu społecznym, jest akceptowany i akceptuje siebie. Potrafi przeżywać, rozumieć, tworzyć i odkrywać, bo to nie tylko przywilej uczonych, lecz również cecha każdego, który czyta. Nikt nie staje się czytelnikiem od chwili narodzin. Dopiero proces wychowania, wzrastania w określoną kulturę decyduje o tym, czy wytworzymy w sobie potrzebę obcowania z literaturą. Moment pojawienia się książki w życiu dziecka zależy od społeczności i warunków kulturowych, w których żyje. W jednej następuje on szybciej, w drugiej wolniej, a w jeszcze innej w ogóle. Zagłębienie się w kulturę literacką może nastąpić tylko z pomocą innych ludzi. Inicjacja literacka zapoczątkowana przez rodziców i najbliższe środowisko znajduje swą kontynuację w przedszkolu, szkole, społeczności rówieśniczej, instytucjach kultury – Naszej bibliotece.

Obcowanie z lekturą ma niezaprzeczalny pozytywny wpływ na ogólny rozwój dziecka. Najmłodszemu czytelnikowi kojarzy się z radością przebywania z kimś bliskim, rodzicem, który wówczas staje się aktorem. Wspólnie tworzą wyjątkowy teatr, a jednocześnie budują ogromną więź psychiczną. Mały człowiek uczy się wartości moralnych, pogłębia swoją wrażliwość, wyobraźnię. Poprzez bezpośredni kontakt z książką rozwija się pamięć, umiejętność czytania, prawidłowego mówienia i wypowiadania się, myślenia oraz zwiększa się zakres wiedzy i słownictwa. Uczy się prawidłowych zachowań, norm, coraz lepiej rozumie innych. Dziecko zapewnia sobie sferę intymności, wkracza w swój własny świat marzeń i beztroski, tak bardzo niezbędny i potrzebny każdemu.

Dlatego też przed bibliotekami publicznymi stoi ważne zadanie w inicjowaniu i rozwijaniu zainteresowań kulturą słowa. To jest także misją naszej biblioteki. 

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach określa podstawowe funkcje bibliotek publicznych. Mają formę instytucji kultury, gromadzą, opracowują i udostępniają zbiory, a także służą społeczeństwu poprzez działalność informacyjną, kulturalną oraz oświatową.

Ch. Batt twierdzi, że biblioteki publiczne XXI wieku będą sercem i mózgiem społeczeństwa informacyjnego. Uważa on, że większość osób traktuje je nie tylko jako miejsca wypożyczania książek, ale też pomieszczenia do nauki i odpoczynku, spotkań z ludźmi, sztuką, rozrywką, i nawet  jako schronienie przed burzą. Życzylibyśmy sobie, aby tak też była postrzegana nasza placówka.

Przed współczesną biblioteką stają coraz nowe zadania. Wraz z ciągłym postępem kulturalnym i intelektualnym rosną wobec niej oczekiwania oraz zwiększa się jej znaczenie. Biblioteki powinny uzupełniać tradycyjne formy wiedzy nowoczesnymi nośnikami informacji, wspierać edukację i rozwój społeczeństwa. Na centralnym miejscu naszej misji stoi upowszechnianie czytelnictwa oraz wspomaganie oświaty. Kolejne zadania to wspieranie twórczości, kultury oraz odmienności kulturalnej, kultywowanie tradycji oraz zapewnienie dostępu do szeroko pojętej informacji.

Praca biblioteki w Czosnowie, jedynej instytucji kultury w gminie, opiera się głównie na działalności kulturalno-oświatowej. Dlatego staramy się zapewnić różnorodną i interesującą ofertę form rozrywki i edukacji kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Organizujemy prelekcje, pogadanki przeprowadzane jako wykład oraz spotkania z najmłodszymi czytelnikami połączone z opowiadaniem lub czytaniem bajek czy spotkania autorskie. Formą pracy, a jednocześnie upowszechniania czytelnictwa są zajęcia plastyczne, czyli wspólne malowanie, lepienie z plasteliny czy wycinanie, poznawanie różnych technik. Dzieci zachęcają się do odwiedzin biblioteki, rozwijają twórcze działania i zainteresowanie książką.

Ważną rolę w promocji czytelnictwa pełnią wycieczki do biblioteki, organizowane najczęściej dla uczniów, przedszkolaków w celu zapoznania się z lokalizacją, wyposażeniem i ofertą naszej instytucji. Dosyć często przygotowywane są też przez nas konkursy wiedzy, opinii – recenzji na określone tematy konkursy umiejętności, spektakle teatralne, wieczory poezji, projekcje filmowe czy imprezy muzyczne.

Zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie jak najczęściej, chociażby tylko po to, aby schronić się przed burzą. 🙂

 

 

 

 

 


Logo Biblioteki Narodowej wraz z odnośnikiem prowadzącym do jej witryny. Logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wraz z odnośnikiem prowadzącym do witryny.

POLECANE KSIĄŻKI

 

Piotr Zychowicz „Skazy na pancerzach”

Piotr Zychowicz nie ma wątpliwości – Żołnierze Wyklęci walczyli z niebywałą odwagą o słuszną sprawę. Nie oznacza to jednak, że należy ukrywać przed opinią publiczną niewygodne fakty, które ich dotyczą. Historia bowiem nigdy nie jest czarno-biała…

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

21. czerwca – „Wesele wczoraj i dziś” – impreza taneczna realizowana przez Stowarzyszenie MOC w ramach projektu „Muzyka wczoraj i dziś” wspólnie z Biblioteką. OSP w Czosnowie, g.19.00.

 

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZOSNOWIE © 2016