Baner pierwszy przedstawiający bibliotekę Baner drugi przedstawiający bibliotekę Baner trzeci przedstawiający bibliotekę Baner czwarty przedstawiający bibliotekę Baner piąty przedstawiający bibliotekę

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZOSNOWIE

Logo biblioteki elektronicznej Polona Logo Biuletynu Informacji Publicznej z odnośnikiem do niego Logo Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej wraz z odnośnikiem do niego

NAJCHĘTNIEJ WYPOŻYCZANE

Najchętniej wypożyczane książki:

A. Grabowska-Grzyb „Ci, którzy przeżyli”

S. Lark „Nadzieja na końcu świata”

A. Grabowska-Grzyb „Ci, którzy walczyli”

W. Sawicka „Czas próby”

A. Zakrzewska „Pocztówki z Amsterdamu:…Kiedy wspomnienia są kluczem do przyszłości”

J. Adler-Olsen „Wybawienie”

A. Grabowska-Grzyb „Ci, którzy wierzyli”

L. Child „Czas przeszły”

A. Maleszka „Czas robotów”

I. Komendołowicz „Ginekolodzy : tajemnice gabinetów”

 

Zmień rozmiar czcionki: A-- A A++

17 stycznia 2017

Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie rozpoczęła swą działalność w styczniu 1949 roku w starym, drewnianym budynku. Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej pochodzi z grudnia 1948 roku. Była to książka działacza komunistycznego, publicysty Alfreda Lampe „Myśli o nowej Polsce”. Szczególną troską otaczano wówczas literaturę popularnonaukową z działu ekonomii politycznej. W placówce można było wypożyczyć „Manifest komunistyczny” Marksa, „Ruch ludowy w Polsce”, „Elementarne podstawy marksizmu” czy dzieło W. Bieruta „O upowszechnianiu kultury”. Nie brakowało również książek z dziedziny biologii, chemii, fizyki czy geografii. Inne publikacje z tego okresu zaliczają się do klasyki literatury polskiej i światowej, wśród której znaleźli się tacy autorzy jak W. Scott, B. Prus, A. Fredro, A. Mickiewicz, A. Dumas, Stendhal, M. De Cervantes. Księgozbiór biblioteki zawierał również utwory dla dzieci i młodzieży: wiersze M. Konopnickiej i J. Tuwima, „Opowiadania” J. Grabowskiego, „Kubusia Puchatka” A. A. Milne, „Plastusiowy pamiętnik” M. Kownackiej czy „Robinsona Kruzoe” D. Defoe. Jedynymi materiałami świadczącymi o istnieniu i pracy biblioteki do 1958 roku są księgi inwentarzowe. Natomiast najstarsze zachowane dokumenty (głównie sprawozdania i plany pracy) pochodzą z 1959 roku. Dowiadujemy się nich, że ówczesnym kierownikiem była Cecylia Sukiennicka oraz, że istniały trzy punkty biblioteczne: w Cząstkowie Mazowieckim i Polskim oraz w Kaliszkach. Biblioteka dysponowała 2203 woluminami, a korzystało z nich 225 czytelników. Z każdym rokiem placówka rozwijała swoją działalność, która związana była w tamtych czasach z panującym ustrojem socjalistycznym.

Organizowano wystawki z twórczości Lenina, konkursy wiedzy o PPR i ruchu robotniczym, konkursy czytelnicze ”Złoty kłos” oraz programy współzawodnictwa między punktami bibliotecznymi. Praca Gromadzkiej Biblioteki Publicznej prowadzona była według wskazówek i wytycznych z urzędów i Biblioteki Powiatowej. Doskonałym przykładem może być pismo do kierownika biblioteki w Czosnowie, w którym informowany jest, iż „rok bieżący (1974) będący rokiem XXX-lecia PRL zobowiązuje do bardziej aktywnego działania w dziedzinie rozwoju czytelnictwa oraz liczby wypożyczonych książek w środowisku, w którym działa biblioteka. Należy dołożyć wszelkich starań, aby biblioteka osiągnęła wyniki lepsze, wyższe od osiągniętych w roku 1973.”

W 1975 roku oprócz biblioteki w Czosnowie, dwóch filii – w Sowiej Woli i Kazuniu Polskim, działało jeszcze 26 punktów w wielu miejscowościach gminy Czosnów. Na zbiór książek placówki składało się 14038 publikacji, z których korzystało 3823 czytelników. W następnych latach liczba punktów bibliotecznych stale zmniejszała się, a w 1978 roku istniało już tylko 10. Placówka przyciągała coraz więcej dzieci i młodzieży, ponieważ była jedyną instytucją kultury, miejscem spotkań i rozrywki. Wieczory baśni z wyświetlaniem przeźroczy, konkursy rysunkowe, spotkania z autorami, to tylko niektóre z form działalności.

Na skutek zniszczenia, zagubienia przez czytelników, a przede wszystkim z powodu nieaktualności wycofano wiele książek, których liczba w 1992 roku wyniosła 7472 pozycje. Gminne biblioteki odwiedzało wówczas 840 osób. Praca w punktach została ostatecznie zakończona w 1995 roku, w którym powstała nowa filia w Izabelinie-Dziekanówku. Ważnym wydarzeniem w 1999 roku stało się również przeniesienie biblioteki do nowych pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy. Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie zlokalizowana jest w tym miejscu do dnia dzisiejszego. Koniec 2005 roku przyniósł także duże zmiany w sytuacji lokalowej placówki w Czosnowie. Oddano do użytku biblioteki dodatkowe pomieszczenia o łącznej powierzchni 120 m2, w których zorganizowana została m.in. czytelnia internetowa, wyposażona w sześć komputerów z internetem oraz sala, z przeznaczeniem na spotkania z autorami, konkursy i inne imprezy.

W 2003 roku biblioteka przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na tworzenie Gminnych Centrów Informacji. Za uzyskane fundusze wyposażono pracownię komputerową, z której zainteresowani korzystają bezpłatnie. Bezrobotni, do dnia dzisiejszego otrzymują pomoc w napisaniu listu motywacyjnego lub życiorysu i mogą te dokumenty wydrukować za darmo. W 2004 roku ówczesne Ministerstwo Nauki i Informatyzacji rozpoczęło realizację programu Ikonka, w wyniku którego biblioteka otrzymała sprzęt na wyposażenie czytelni internetowej. Nasza placówka tworzyła i realizowała projekty wymiany młodzieży polsko-włoskiej w 2005 roku pt.”Bigos kontra pizza” w ramach Programu Młodzież oraz projekt skierowany do seniorów „Wesołe jest życie staruszka” (realizowanego ze środków UE). 2008 rok przyniósł kolejne zmiany i kolejny projekt. Przy bibliotece powstało Centrum Kształcenia „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”. Pod koniec 2009 r. została wyremontowana filia w Kazuniu Polskim, w której w 2010 r. powstał kącik internetowy z trzema komputerami dla czytelników. W październiku 2011 r. filia w Sowiej Woli została przeniesiona do nowo wyremontowanego budynku, a zarazem świetlicy wiejskiej w Brzozówce. Ponad dwukrotnie zwiększyła się powierzchnia filii, znalazła sie też tu czytelnia internetowa z czterema stanowiskami komputerowymi oraz zaplecze socjalno-sanitarne. W 2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie przygotowała cztery projekty na działalność bieżącą i zakup wyposażenia, w ramach programu unijnego PROW-u: „Twórz, baw się, rozwijaj!”, „Noc w Bibliotece”, „Muzyka łagodzi obyczaje” oraz „Zakup sprzętu w celu udostępniania wyposażenia świetlicy do celów szkoleniowych i edykacyjnych w miejscowości Czosnów”, które zostały zrealizowane do końca 2014 r. Jako jedyna biblioteka w powiecie nowodworskim, również w 2014 r. czosnowska placówka przystapiła do dwóch projektów Biblioteki Narodowej, priorytet 1 i 2. W ramach priorytetu 2 podpisano umowy partnerskie z 7. szkołami z naszej gminy i zakupiono książki do bibliotek szkolnych na łączną kwotę 21 tys. zł. Kolejny rok i kolejny projekt, tym razem realizowany przez Gminę Czosnów. Dzięki „Mazowszanom” w 2015 r. pozyskano 5 komputerów stacjonarnych, laptop, meble biurowe, projektor, aparat fotograficzny. Sprzęt i pracownia zostały przekazane pod nadzór i opiekę bibliotece. Styczeń 2016 r. to moment przejścia placówki w Czosnowie na wypożyczanie w systemie bibliotecznym Mateusz. Został skatalogowany prawie cały księgozbiór, a katalogi dostępne są na stronie internetowej.


Logo Biblioteki Narodowej wraz z odnośnikiem prowadzącym do jej witryny. Logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wraz z odnośnikiem prowadzącym do witryny.

POLECANE KSIĄŻKI

 

K. Majda „Mój tata mieszka w innym świecie”

Książka napisana lekkim językiem, poruszająca istotne tematy, które dotyczą nas wszystkich. Główny autor to dziesięcioletni Krzyś, który we właściwy dla siebie sposób opisuje siebie, swoją rodzinę, wartości, które mu przyświecają i w które wierzy, oraz nieobecnego już tatę. Forma, w jakiej to robi, jest jednak niezwykle prosta, intuicyjna, a zarazem ukazująca głęboką wrażliwość i mądrość życiową. Całość wypełniona jest przepięknymi grafikami, również rysowanymi przez dziecko, Tymka – kolegę Krzysia. Książka porusza emocje, dotyka do głębi, rozbawia, inspiruje czytelnika, zachęca do refleksji. Polecam każdemu: i temu większemu, i temu małemu.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

23 czerwca – Kapela Niwińskich w Krogulcu

25, 26 czerwca –
Warsztaty ceramiczne

28 czerwca – Warszawski Zespół Pieśni i Tańca GAIK w Kazuniu Pol.

 

 

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZOSNOWIE © 2016