Historia

Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie rozpoczęła swą działalność w styczniu 1949 roku w starym, drewnianym budynku. Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej pochodzi z grudnia 1948 roku. Była to książka działacza komunistycznego, publicysty Alfreda Lampe „Myśli o nowej Polsce”. Szczególną troską otaczano wówczas literaturę popularnonaukową z działu ekonomii politycznej. W placówce można było wypożyczyć „Manifest komunistyczny” Marksa, „Ruch ludowy w Polsce”, „Elementarne podstawy marksizmu” czy dzieło W. Bieruta „O upowszechnianiu kultury”. Nie brakowało również książek z dziedziny biologii, chemii, fizyki czy geografii. Inne publikacje z tego okresu zaliczają się do klasyki literatury polskiej i światowej, wśród której znaleźli się tacy autorzy jak W. Scott, B. Prus, A. Fredro, A. Mickiewicz, A. Dumas, Stendhal, M. De Cervantes. Księgozbiór biblioteki zawierał również utwory dla dzieci i młodzieży: wiersze M. Konopnickiej i J. Tuwima, „Opowiadania” J. Grabowskiego, „Kubusia Puchatka” A. A. Milne, „Plastusiowy pamiętnik” M. Kownackiej czy „Robinsona Kruzoe” D. Defoe. Jedynymi materiałami świadczącymi o istnieniu i pracy biblioteki do 1958 roku są księgi inwentarzowe. Natomiast najstarsze zachowane dokumenty (głównie sprawozdania i plany pracy) pochodzą z 1959 roku. Dowiadujemy się nich, że ówczesnym kierownikiem była Cecylia Sukiennicka oraz, że istniały trzy punkty biblioteczne: w Cząstkowie Mazowieckim i Polskim oraz w Kaliszkach. Biblioteka dysponowała 2203 woluminami, a korzystało z nich 225 czytelników. Z każdym rokiem placówka rozwijała swoją działalność, która związana była w tamtych czasach z panującym ustrojem socjalistycznym.

Organizowano wystawki z twórczości Lenina, konkursy wiedzy o PPR i ruchu robotniczym, konkursy czytelnicze ”Złoty kłos” oraz programy współzawodnictwa między punktami bibliotecznymi. Praca Gromadzkiej Biblioteki Publicznej prowadzona była według wskazówek i wytycznych z urzędów i Biblioteki Powiatowej. Doskonałym przykładem może być pismo do kierownika biblioteki w Czosnowie, w którym informowany jest, iż „rok bieżący (1974) będący rokiem XXX-lecia PRL zobowiązuje do bardziej aktywnego działania w dziedzinie rozwoju czytelnictwa oraz liczby wypożyczonych książek w środowisku, w którym działa biblioteka. Należy dołożyć wszelkich starań, aby biblioteka osiągnęła wyniki lepsze, wyższe od osiągniętych w roku 1973.”

W 1975 roku oprócz biblioteki w Czosnowie, dwóch filii – w Sowiej Woli i Kazuniu Polskim, działało jeszcze 26 punktów w wielu miejscowościach gminy Czosnów. Na zbiór książek placówki składało się 14038 publikacji, z których korzystało 3823 czytelników. W następnych latach liczba punktów bibliotecznych stale zmniejszała się, a w 1978 roku istniało już tylko 10. Placówka przyciągała coraz więcej dzieci i młodzieży, ponieważ była jedyną instytucją kultury, miejscem spotkań i rozrywki. Wieczory baśni z wyświetlaniem przeźroczy, konkursy rysunkowe, spotkania z autorami, to tylko niektóre z form działalności.

Na skutek zniszczenia, zagubienia przez czytelników, a przede wszystkim z powodu nieaktualności wycofano wiele książek, których liczba w 1992 roku wyniosła 7472 pozycje. Gminne biblioteki odwiedzało wówczas 840 osób. Praca w punktach została ostatecznie zakończona w 1995 roku, w którym powstała nowa filia w Izabelinie-Dziekanówku. Ważnym wydarzeniem w 1999 roku stało się również przeniesienie biblioteki do nowych pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy. Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie zlokalizowana jest w tym miejscu do dnia dzisiejszego. Koniec 2005 roku przyniósł także duże zmiany w sytuacji lokalowej placówki w Czosnowie. Oddano do użytku biblioteki dodatkowe pomieszczenia o łącznej powierzchni 120 m2, w których zorganizowana została m.in. czytelnia internetowa, wyposażona w sześć komputerów z internetem oraz sala, z przeznaczeniem na spotkania z autorami, konkursy i inne imprezy.

W 2003 roku biblioteka przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na tworzenie Gminnych Centrów Informacji. Za uzyskane fundusze wyposażono pracownię komputerową, z której zainteresowani korzystają bezpłatnie. Bezrobotni, do dnia dzisiejszego otrzymują pomoc w napisaniu listu motywacyjnego lub życiorysu i mogą te dokumenty wydrukować za darmo. W 2004 roku ówczesne Ministerstwo Nauki i Informatyzacji rozpoczęło realizację programu Ikonka, w wyniku którego biblioteka otrzymała sprzęt na wyposażenie czytelni internetowej. Nasza placówka tworzyła i realizowała projekty wymiany młodzieży polsko-włoskiej w 2005 roku pt.”Bigos kontra pizza” w ramach Programu Młodzież oraz projekt skierowany do seniorów „Wesołe jest życie staruszka” (realizowanego ze środków UE). 2008 rok przyniósł kolejne zmiany i kolejny projekt. Przy bibliotece powstało Centrum Kształcenia „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”. Pod koniec 2009 r. została wyremontowana filia w Kazuniu Polskim, w której w 2010 r. powstał kącik internetowy z trzema komputerami dla czytelników. W październiku 2011 r. filia w Sowiej Woli została przeniesiona do nowo wyremontowanego budynku, a zarazem świetlicy wiejskiej w Brzozówce. Ponad dwukrotnie zwiększyła się powierzchnia filii, znalazła sie też tu czytelnia internetowa z czterema stanowiskami komputerowymi oraz zaplecze socjalno-sanitarne. W 2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie przygotowała cztery projekty na działalność bieżącą i zakup wyposażenia, w ramach programu unijnego PROW-u: „Twórz, baw się, rozwijaj!”, „Noc w Bibliotece”, „Muzyka łagodzi obyczaje” oraz „Zakup sprzętu w celu udostępniania wyposażenia świetlicy do celów szkoleniowych i edykacyjnych w miejscowości Czosnów”, które zostały zrealizowane do końca 2014 r. Jako jedyna biblioteka w powiecie nowodworskim, również w 2014 r. czosnowska placówka przystapiła do dwóch projektów Biblioteki Narodowej, priorytet 1 i 2. W ramach priorytetu 2 podpisano umowy partnerskie z 7. szkołami z naszej gminy i zakupiono książki do bibliotek szkolnych na łączną kwotę 21 tys. zł. Kolejny rok i kolejny projekt, tym razem realizowany przez Gminę Czosnów. Dzięki „Mazowszanom” w 2015 r. pozyskano 5 komputerów stacjonarnych, laptop, meble biurowe, projektor, aparat fotograficzny. Sprzęt i pracownia zostały przekazane pod nadzór i opiekę bibliotece. Styczeń 2016 r. to moment przejścia placówki w Czosnowie na wypożyczanie w systemie bibliotecznym Mateusz. Został skatalogowany prawie cały księgozbiór, a katalogi dostępne są na stronie internetowej.

Zmień rozmiar czcionki
Wersja kontrastowa