Programy

W 2019 r. Biblioteka w Czosnowie uzyskała dofinansowanie do  projektu „Sielsko-Wiejsko-spotkania inspirowane folklorem”, który został złożony do Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu „EtnoPolska 2019”. Projekt przeszedł pozytywnie weryfikację, znalazł się na 22 miejscu listy rankingowej z dotacją w wysokości 40 tys. zł.

 

W 2018 r. Biblioteka w Czosnowie pozyskała środki na realizację projektu „Piwnica pełna kultury” w 2018 i 2019 r. Operacja ma na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez doposażenie GBP w Czosnowie oraz zorganizowanie wydarzeń kulturalno-integracyjnych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ

 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

W 2015, 2016, 2017 i 2018 r. nasza biblioteka zrealizowała projekty z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Celem Programu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.

W ramach tego priorytetu, w 2018 r. zakupiliśmy nowości do biblioteki w Czosnowie i filii za kwotę 9.300 zł. Mamy nadzieję, że nowo zakupione książki przypadną do gustu mieszkańcom i zyskamy więcej nowych czytelników.

Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W 2014 r. zrealizowaliśmy dwa projekty z Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”:

Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

Celem Programu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży.

W ramach tego priorytetu zakupiliśmy nowości do biblioteki w Czosnowie i filii za kwotę 7500 zł.

Priorytet 2 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów)

Strategicznym celem priorytetu jest wspieranie w formie partnerstwa bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz kształtowania postaw, nawyków korzystania z wiedzy i informacji pozyskanych z szeroko rozumianej literatury.

Dzięki środkom pozyskanych z priorytetu 2 zakupiliśmy książki do 7. bibliotek szkolnych zlokalizowanych w szkołach w gminie Czosnów za kwotę 21000 zł.

Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Rozwoju Czytelnictwa

W 2015 r. biblioteka brała udział w programie Orange dla bibliotek.

Program IKONKA

IKONKA jest programem Ministerstwa Edukacji i Nauki, w ramach którego w nasza biblioteka uzyskała 6 komputerów. 3 zestawy zostały udostępnione czytelnikom w filii w Kazuniu Polskim. W powstałej tam czytelni internetowej mieszkańcy mogą bezpłatnie skorzystać z Internetu. Pozostałe 3 komputery wykorzystane są w bibliotece w Czosnowie. Głównym celem programu jest zapewnienie jak najszerszej grupie społeczności lokalnej łatwego i powszechnego dostępu do Internetu.

Program „Wioska Internetowa”

Projekt „Wioska Internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” – współfinansowany przez UE w ramach europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Kształcenia na odległość jest placówką o charakterze oświatowym, zapewniającą możliwość ustawicznego kształcenia w formie on-line celem uzupełnienia lub podwyższenia poziomu wiedzy i kwalifikacji. Centrum jest odpowiednio przystosowane i wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu (10 stanowisk komputerowych oraz tzw. biblioteczka multimedialna – pakiet komputerowych programów edukacyjnych, w tym encyklopedie, słowniki, atlasy). Stwarza również możliwość nieodpłatnego dostępu do stworzonej na potrzeby projektu platformy e-edukacyjnej.

Z pakietu oferowanych w Centrum usług może skorzystać każda osoba, zainteresowana zdobywaniem i uzupełnianiem swojej wiedzy.

Zmień rozmiar czcionki
Wersja kontrastowa