News

Przy Bibliotece w Czosnowie powstanie Rada Społeczna!!!

👍Wczoraj odbyło się pierwsze, robocze spotkanie, podczas którego przyszli radni poznali się bliżej. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego bardzo wspiera nas w tym projekcie, a jej przedstawicielka – Jolanta Woźnicka poprowadziła spotkanie, zapoznała zebranych z ideą rad społecznych oraz omówiła ogólne zasady ich funkcjonowania.

➡️Biblioteka w Czosnowie chce jeszcze bardziej otworzyć się na mieszkańców, poznać ich potrzeby, oczekiwania, uspołecznić się, ale też odkryć potencjał, jakim dysponuje nasza gmina, Czosnowianie i Czosnowianki, a w szczególności przyszli radni Rady Społecznej.
➡️Na spotkaniu opowiedzieliśmy o tym, co nam, bibliotekarzom się marzy, z jakimi problemami borykamy się i jak chcielibyśmy, żeby współpraca z radnymi wyglądała.

Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów, zrodziły się już pierwsze pomysły, propozycje działań, poczuliśmy ogromne wsparcie płynące od zebranych. Odwiedził nas też Pan Wójt, który wyraził aprobatę dla utworzenia Rady Społecznej i podziękował przyszłym radnym za przybycie i chęć współpracy z biblioteką. Padły też pewne deklaracje 😉
Kolejne spotkanie odbędzie się 30 marca o 18.00.

Rada Społeczna przy Bibliotece w Czosnowie

Zamierzamy powołać Radę Społeczną przy naszej bibliotece!!!

🔷W Polsce funkcjonuje ich dopiero 6, w USA są bardzo popularne. Rada jest rzecznikiem biblioteki, wspiera ją, doradza, pomaga w rozwiązaniu różnych spraw, inspiruje, pozwala spojrzeć na pewne rzeczy z innej strony niż tej jaką widzą bibliotekarze. Radni pełnia funkcję społecznie.

🔷Do naszej Rady planujemy powołać 15. radnych, z czego 12. osobom złożyliśmy już propozycje współpracy. Są to ludzie kreatywni, inspirujący, z dobrą energią, tacy, na których wsparcie, my bibliotekarze, możemy zawsze liczyć.

🔷Postanowiliśmy jednak, że na 3. miejsca w Radzie Społecznej powołamy osoby, które zgłoszą się same.
Po przeprowadzeniu rozmów podejmiemy ostateczną decyzję dotyczącą wyboru tych 3. radnych.

🔷Zgłoszenia przyjmujemy do 15. lutego, na adres mailowy: biblioteka@czosnow.pl z krótką informacją o sobie i odpowiedzią na pytanie, dlaczego chciałbym/łabym wejść do rady?

‼️ Chcesz wesprzeć zespół Biblioteki w Czosnowie w jego działalności? Zgłoś się do nas! Czekamy na ludzi otwartych, szczerych i pozytywnie nastawionych do życia.

Zmień rozmiar czcionki
Wersja kontrastowa